Cool School  Ви предлага опция за вграждане на светлоотразителни  елементи от висококачествен материал със светлоотразяване на 380 Cd / lx метра, който се използват в най-висок клас професионални униформи на служители (полиция, спешни медици и др.).

ПРЕДИМСТВА НА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИТЕ СТИКЕРИ:

  • Перфектно мига от разстояние повече от 200 метра;
  • Лентата не оказва влияние върху качеството на плата и му придава свойствата на сигнала;
  • Възможни са чести  измивания при температура не по-висока от 60 ° C;

Отразяващите стикери за облекло се използват като допълнителен инструмент за безопасност и предупреждение. Отразяващите елемент върху тъканта мига всеки път при светлините на автомобил или при всяка друга светлина.